Sobotka | Mladějov | Troskovice |  Libošovice | Olešnice | Hrubá Skála |  Karlovice | Kacanovy | Ktová |  Vyskeř | Osek | Dobšín | Branžež | Kněžmost

OÚ - Povinné informace

Sazebník úhrad za poskytování informacíNew Page 3

položka

cena

tisk (ČB)

1 list A4 jednostranný

1,50 Kč

1 list A4 oboustranný

2,50 Kč

ostatní formáty

dle skutčených nákladů

technické nosiče dat

disketa, CDROM, atd.

dle skutečných nákladů

poštovné

 

dle skutečných nákladů

každá započatá hodina práce

 

100,-- Kč

Za zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se vybírá úhrada pouze za nosiče dat.

Úhrada nákladů za informační služby se nevybírá v následujících případech:
     - náklady za práci nepřekročí 30 minut (vybírá se pouze úhrada za nosiče dat),
     - informace jsou poskytovány orgánům obcí, krajů nebo organizačním složkám státu,
     - nahlížení do Sbírek zákonů ne Sbírek mezinárodních smluv,
     - oprávněná osoba rozhodne o prominutí úhrady za poskytnutí informace.


Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz