Památky v Kacanovech

Autor: admin <>, Tma: Turistické informace, Vydno dne: 23. 06. 2009

Kopicův statek – jedna z nejzajímavějších památek lidové architektury pojizerského typu. Jde o uzavřenou lesní samotu z konce 18. století. Stojí mezi lukami nad skalním srázem a patří k nejzajímavějším památkám lidové architektury pojizerského typu.

Kacanovy

U tohoto statku se nachází plastika sv. Jiří drakobijce, na jejímž podstavci jsou čtyři půvabné reliéfy: Krista v Getsemanské zahradě, dvou světic Petronily a Felliculy, sv. Máří Magdalény a sv. Anny.

Kacanovy

V blízkosti Kopicova statku jsou do pískovcových skal vytesány lidové plastiky, zhotovené majitelem statku Vojtěchem Kopicem (1909-1978). Pracoval na nich přibližně od r.1940 do své smrti . Náměty čerpal především z naší historie (sv.Václav, Mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj, Karel IV., T.G.Masaryk), ale nechal se inspirovat i různými přírodními motivy.

Ke Kopicově statku i k lidovým plastikám je možno dojít po nově rekonstruované lesní cestě od místního hřbitova cca za 15 minut.